Bixi // 贔屓

An unannounced client project depicting the mythical Bixi (贔屓) in a tranquil Hidden World.

More artwork
Yen shu liao yen shu liao class work thumbYen shu liao creature concept moth owl guard yenshuliao v1Yen shu liao yen shu liao creature concept dinosaur yenshuliao 3a